Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä 17.4.2018

1 Rekisterinpitäjä

Nimi
Auto-Huiput Oy

Osoite
Tervasuontie 2, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot
045 276 6066, aleksi.makela@autohuiput.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi
Aleksi Mäkelä

Osoite
Tervasuontie 2, 03100 Nummela

Muut yhteystiedot
045 276 6066, aleksi.makela@autohuiput.fi

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 8 § mukaisesti rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyn takoituksena on myös asiakassuhteen hoito ja ylläpito, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, sekä mainonta ja markkinointi.

5 Rekisterin tietosisältö

Perustiedot, kuten nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten asiakaskohtaiset sopimukset ja niihin liittyvät tiedot.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan pääsääntöisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan hankkia myös muista rekistereistä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovutetta säännönmukaisesti.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Tietoihin pääsevät käsiksi vain ennalta nimetyt henkilöt, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot
ATK:lla käsiteltäviin tietoihin on käyttöoikeus ainoastaan niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Henkilöillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat, ja heillä on vaitiolovelvollisuus.